Nasze spotkania

Nasze spotkania młodzieżowe skierowane są do młodzieży w wieku od 12 do 18 roku życia. Polegają na regularnym spotykaniu się we wtorki o godzinie 14.00 w kościele przy ul. Zacisze 12/3 oraz na nieregularnych wydarzeniach takich jak wyjazdy młodzieżowe, quizzy biblijne, wyjścia do muzeów, parków, wieczorów filmowych czyli to na co wpadniemy i co zaplanujemy :)
Spotkanie wtorkowe składa się z dzielenia się swoim osobistym czytaniem Biblii z przeszłego tygodnia, lekcji, czasu zabaw i gier oraz poczęstunku.
Podczas naszych spotkań korzystamy z materiałów Word Of Life (Słowo Życia Polska) takich jak:
  • cichy czas – czyli program czytania Biblii,
  • pakiet wersetów do nauki na pamięć,
  • książki chrześcijańskie,
  • służba.
Obecnie realizujemy program: Szatan i Aniołowie.

Dodaj komentarz